Popularność meetup-ów

Środowisko IT coraz częściej organizuje nieformalne spotkania, podczas, których możliwa jest lepsza integracja w danym mieście oraz wymiana doświadczeń pomiędzy osobami z tej samej branży, które na co dzień nie miałyby okazji do tego, aby się poznać. Tego rodzaju spotkania najczęściej ogłaszane są w Internecie i nie potrzeba przynależeć do żadnej organizacji, opłacać składki członkowskiej, […]

Czytaj więcej